Lusso Accessibile

Home O Nas
O nas PDF Drukuj Email
Wpisany przez b.ogrodowski   

Naszym celem jest poszukiwanie i wydobywanie wszelkich talentów, jakie drzemią w Dzieciach i dawanie im możliwości rozwoju. Nasz cel chcemy osiągnąć małymi krokami dbając o indywidualizację, otwartą komunikację i wzajemne poczucie bezpieczeństwa. Wiodącymi wartościami, jakimi się kierujemy jest szeroko pojęte dobro Dzieci, wrażliwość na potrzeby każdego człowieka, poszanowanie naszych praw i rozwój intelektualny nas wszystkich. Wyróżnia nas rodzinna atmosfera, dbałość o szczegóły, wysoki poziom edukacyjny i nieustająca chęć rozwijania się.

W ramach wszechstronnego rozwoju Dziecka w przedszkolu zapewniamy:

 • rodzinną, miłą, przytulną i przyjazną Dziecku atmosferę; pracę i zabawę w małych grupach i pod okiem życzliwych i profesjonalnych nauczycieli,
 • wspieranie rozwoju aktywności poznawczej Dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń,
 • wiele zajęć dodatkowych wspomagających rozwój zarówno fizyczny, psychiczny, moralny, społeczny jak i estetyczny naszych wychowanków (zajęcia rytmiczne, koło teatralne, plastyczne, nauka języka angielskiego codziennie z lektorem, zajęcia glottodydaktyczne, zajęcia Metodą Dobrego Startu, zajęcia Odimienną Metodą Nauki czytania, zajęcia sportowe, bajkoterapia, muzykoterapia i inne),
 • rozwijanie w szczególności tych aktywności Dzieci, które wiążą się z profilem językowym placówki poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych wg wyselekcjonowanych, nowoczesnych programów nauczania,
 • inicjowanie poczucia tożsamości ze wzorami i normami postępowania oraz uczenie współodpowiedzialności za własne zachowanie,
 • wychowanie w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia oraz akceptacji potrzeb innych,
 • przygotowanie do osiągnięcia "gotowości szkolnej",
 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturalnej i technicznej,
 • respektowanie naczelnej potrzeby każdego Dziecka - ZABAWY,
 • opiekę logopedów, zajęcia mające na celu usprawnienie aparatu mowy i płynność mówienia, wypracowanie odpowiedniego oddechu i artykulacji; zajęcia w formie zarówno grupowej dla wszystkich przedszkolaków jak i indywidualnej, jeśli zachodzi taka potrzeba oraz w części przedszkoli - konsultacje psychologiczne,
 • wiele różnego rodzaju atrakcji, np: teatrzyki, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, wycieczki edukacyjne, programy sezonowe, udział w konkursach, wyjazdy do teatrów, lekcje muzealne itd.,
 • samodzielne projekty muzyczno-aktorskie Dzieci,
 • współdziałanie z rodziną, pomaganie jej w wychowaniu Dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
 • możliwość spotkań w przedszkolu całych rodzin i przyjaciół, wspólne przeżywanie ważnych w roku świąt i innych uroczystości, sprzyjających integracji rodzin, a także środowiska lokalnego.