Lusso Accessibile

Home PODSTAWA PROGRAMOWA
Podstawa programowa PDF Drukuj Email

"Baśniowy Ogród" to Niepubliczny Punkt Przedszkolny o profilu artystyczno-spotrowym, w którym dbamy o wszechstronny, psycho-motoryczny rozwój Dzieci. Uczymy się języka angielskiego codziennie.

W Punkcie Przedszkolnym  "Baśniowy Ogród" realizujemy program wychowania przedszkolnego "Entliczek-Pentliczek", uhonorowany europejska nagrodą  jakości wychowania przedszkolnego.  Ponadto rozwijamy Dzieci autorskim programem edukacyjnym "Mali Skauci", opartym na zdobywaniu sprawności Zuchowych. Aktywnie uczestniczymy w programie "Bezpieczne Przedszkole".

W przedszkolu są dodatkowo realizowane elementy programów wspierających rozwój Dzieci:   nauki czytania i pisania (np. "Metoda Dobrego Startu" prof. M.Bogdanowicz, "Nazywanie świata - odimienna metoda nauki czytania" dr Ireny Majchrzak) czy nauka podstaw matematyki ("Dziecięca matematyka" prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej), a także inne programy wspomagające różne aspekty rozwoju dzieci akceptowane przez MEN.

Posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych tworzących profil artystyczno-sportowy m.in. koło malarskie, koło teatralne, kuchenne rewolucje nauka pływania, fun judo i gimnastyka oraz inne. Przy przedszkolu działa aktywnie Uczniowski Klub Sportowy "Bajejki z ulicy Matejki".

Nasze przedszkolaki objęte są opieką logopedyczną oraz psychologiczną. W ramach zajęć edukacyjnych gwarantujemy również zajęcia rytmiczne i gimnastykę oraz naukę języka angielskiego codziennie z lektorem.

Jesteśmy pomocni rodzicom przy opiece i terapii dla dzieci niepełnosprawnych. Uczymy integracji i wrażliwości wśród najmłodszych.