Lusso Accessibile

Home PODSTAWA PROGRAMOWA
Podstawa programowa PDF Drukuj Email

"Baśniowy Ogród" to Niepubliczny Punkt Przedszkolny o profilu artystyczno-spotrowym, w którym dbamy o wszechstronny, psycho-motoryczny rozwój Dzieci. Uczymy się języka angielskiego.

W Punkcie Przedszkolnym  "Baśniowy Ogród" realizujemy program wychowania przedszkolnego "Entliczek-Pentliczek", uhonorowany europejska nagrodą  jakości wychowania przedszkolnego.  Ponadto rozwijamy Dzieci autorskim programem edukacyjnym opartym na zdobywaniu sprawności Zuchowych.

W przedszkolu są dodatkowo realizowane elementy programów wspierajacych rozwój dzieci: do nauczania nauki czytania i pisania (np. "Metoda Dobrego Startu" prof. M.Bogdanowicz, "Nazywanie świata - odimienna metoda nauki czytania" dr Ireny Majchrzak) oraz  do nauki podstaw matematyki ("Dziecięca matematyka" prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej), a także inne programy wspomagające różne aspekty rozwoju dzieci akceptowane przez MEN.