Lusso Accessibile

Home ZAJĘCIA I METODY metoda dobrego startu
Metoda dobrego startu - więcej PDF Drukuj Email
Spis treści
Metoda dobrego startu
wiecej
Wszystkie strony

 

Efektem ćwiczeń jest usprawnianie uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki i koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej. Dzięki temu dziecko osiąga prawidłową orientację czasowo-przestrzenną, szybciej uczy się pisać i czytać. MDS kształci też zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, a zespołowa forma zajęć ułatwia nawiązanie kontaktów społecznych i uczy współdziałania dzieci, które mają trudności w przystosowaniu społecznym lub są zaburzone emocjonalnie.

Należy też wspomnieć o diagnostycznym aspekcie tej metody. Obserwacja trudności dziecka informuje nauczyciela o poziomie rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych i ewentualnych deficytach rozwojowych dziecka, rodzaju i głębokości zaburzeń.

MDS ma wielostronne zastosowanie w pracy z dziećmi. Jest wykorzystywana w przedszkolach, szkołach, ośrodkach leczniczo - pedagogicznych, do zajęć indywidualnych i zespołowych. Można ją stosować w odniesieniu do dzieci o prawidłowym rozwoju - aktywizując ten rozwój, jak również do dzieci, których rozwój jest zaburzony - usprawniając nieprawidłowo rozwijające się funkcje.

Zastosowanie MDS w profilaktyce i edukacji:

1. W celu wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym od 4 roku życia.
2. W ramach przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej.
3. W okresie podjęcia nauki czytania i pisania, w celu wprowadzania i utrwalania liter.
4. W celu przygotowania i nauczenia dzieci leworęcznych pisania lewą ręką.
5. W celu usprawniania motoryki małej i dużej uczniów młodszych klas szkolnych.

Metoda Dobrego Startu opracowana jest w trzech następujących programach:
I. "Piosenki do rysowania" - dla dzieci od 4 roku życia.
II. "Piosenki i znaki" - dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
III. "Piosenki i litery" - dla klas "0" i uczniów dyslektycznych.

Np. grupy Przedszkolaków Motylków "Baśniowego Ogrodu" pracują programem I: "Piosenki do rysowania". Na wybranych zajęciach w formie zabaw dzieci poznają jeden prosty wzór graficzny i odpowiednią do niego piosenkę. W trakcie zajęć dzieci wielokrotnie śpiewają piosenkę wystukując jej rytm za pomocą instrumentów perkusyjnych i odwzorowują nowopoznany wzór różnorodnymi technikami np.: pisanie kredą na tablicy, flamastrem, węglem, palcem na tacy z kaszą, patyczkiem w plastelinie, dłonią w powietrzu, kredką, ołówkiem, długopisem.

Struktura zajęć charakteryzuje się dużą różnorodnością i wielo-zmysłowym poznawaniem kolejnego wzoru, co sprzyja dużemu skupieniu uwagi, zainteresowaniu dzieci i aktywnym uczestniczeniu w zajęciach.